Litledalen Kraftverk – Ny kontrakt

15. desember 2023

SKL har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av komplett elektromekanisk utrustning, inklusive utskiftinger og oppgradering av inntakskomponenter, til Litledalen kraftverk i Etne kommune i Vestland. Francisturbinen skal utnytte en netto fallhøyde på 130 meter hvor aggregatet vil få en ytelse på 9990 kVA.  Francis aggregatet konstrueres etter CommanBlade teknologien hvor kraftverket skal idriftsettes høsten 2025.