Mordøla kraftverk – Idriftsatt

1. august 2023

Mordøla kraftverk i Luster kommune for Forte Vannkraft AS ble idriftsatt i uke 27. Pelton-turbinene på 5940 kVA utnytter en fallhøyde på 369 meter.