Mosbakka Kraftverk – Ny kontrakt

10. august 2023

Mosbakka Kraft har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende oppgradering av komplett elektromekanisk utrustning til Mosbakka kraftverk i Sauda kommune. Leveranseomfanget inkluderer ytelseoppgradering av den eksisterende Pelton turbinen, inklusive ny generator og kontrollanleggutrustning. Peltonturbinen skal utnytte en netto fallhøyde på 380 meter hvor aggregatet vil få en ytelse på 6500 kVA.  Peltonaggregatet konstrueres etter CommanBlade teknologien hvor kraftverket skal idriftsettes høsten 2024.