Øvre Storelvi – Idriftsatt

1. oktober 2023

Øvre Storelvi kraftverk i Luster kommune for Forte Vannkraft AS ble idriftsatt i september. Kapland-turbinene på 2860 kVA pr. aggregat utnytter en fallhøyde på 22,5 meter.