Riva kraftverk – Ny kontrakt

1. september 2023

Njård Vannkraft AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av komplett elektromekanisk utrustning, inklusive generator, til Riva kraftverk i Tynset kommune. Peltonturbinen skal utnytte en netto fallhøyde på 205 meter hvor aggregatet vil få en ytelse på 2297 kVA. Kraftverket skal idriftsettes våren 2025.