Småvoll kraftverk – Ny kontrakt

20. april 2023

Forte Vannkraft har signerte kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av komplett elektromekanisk utrustning, inklusive generator, til Småvoll kraftverk i Sunndal kommune. Peltonturbinene (2 stk) skal utnytte en netto fallhøyde på 665 meter hvor hvert aggregat vil få en ytelse på 9190 KVA, totalt for begge aggregatene 18380 KVA. Kraftverket skal idriftsettes vinteren 2025.