Flateland Kraftverk – Idriftsatt

29. januar 2024

Flateland kraftverk levert til Tinfos Entreprenør AS ble idriftsatt i uke 3. 2024. Francisturbinen utnytter en fallhøyde på 148,7 meter og har en nominell ytelse på 9990 kVA. Flateland kraftverk er lokalisert i Birkeland kommune.