Brekkefoss kraftverk – 2000 KVA

Idriftsettelse: 2017 - 01
Kunde: E-CO Energi AS
Francis - CommonBlade™
Leveringsomfang: Komplett el.mek.