Fosseteigen kraftverk – 6600 KVA

Idriftsettelse: 2021 - 09
Kunde: Kuvelda Kraft AS
Francis og Pelton - CommonBlade™
Leveringsomfang: Komplett el.mek.