Sjøfossen kraftverk – 6800 KVA

Idriftsettelse: 2020 - 08
Kunde: SKS Produksjon AS
Francis - CommonBlade™
Leveringsomfang: Komplett el.mek.