Søkkunda kraftverk

Idriftsettelse: 2017 - 12
Kunde: Søkkunda Kraftverk AS
Pelton - CommonBlade™
Leveringsomfang: Komplett el.mek.