Nyheter

8. juli 2022 - Håra Kraft AS har signert avtale med Spetals Verk vedrørende modernisering av kontrollanlegg på Håra kraftverk. Oppgraderingen gjennomføres vinteren 2023. Les mer …
29. juni 2022 - Firma Albert Collett har signert avtale med Spetals Verk vedrørende modernisering av kontrollanlegg på Liavatn kraftverk. Oppgraderingen gjennomføres høsten 2022. Les mer …
29. juni 2022 - Mork kraftverk i Lærdal kommune for NGK Utbygging AS ble idriftsatt i uke 25. Pelton-turbinen på 9990 kVA utnytter en fallhøyde på 226 meter. Les mer …
7. juni 2022 - Bulko kraft AS har signert avtale med Spetals Verk vedrørende modernisering av kontrollanlegg på Bulko kraftverk. Oppgraderingen gjennomføres høsten 2022. Les mer …
7. juni 2022 - Husvollåe kraftverk i Tinn kommune ble idriftsatt i uke 21. Peltonturbinen, inkludert en komplett elektromekanisk leveranse, yter 6812 KVA med en fallhøyde på 246 meter. Aggregatet er levert til NGK Utbygging AS Les mer …
7. juni 2022 - Tynjadalen kraftverk i Lærdal kommune ble idriftsatt i uke 19. Peltonturbinen, inkludert en komplett elektromekanisk leveranse, yter 9990 KVA med en fallhøyde på 340 meter. Aggregatet er levert til Kuvelda Kraft AS. Les mer …
12. mai 2022 - Hydro Energi AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av turbinteknisk utrustning, inklusive generator, til Maudal Øvre kraftverk i Gjesdal kommune. Pelton-turbinen skal utnytte en netto fallhøyde på 257 meter hvor aggregatet vil få en nominell ytelse på 9990 kVA. Kraftverket skal idriftsettes sommeren 2023. Les mer …
12. mai 2022 - Hydro Energi AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av turbinteknisk utrustning, inklusive generator, til Maudal Nedre kraftverk i Gjesdal kommune. Francis- turinen skal utnytte en netto fallhøyde på 289 meter hvor aggregatet vil få en nominell ytelse på 9990 kVA. Kraftverket skal idriftsettes sommeren 2024. Les mer …
16. mars 2022 - NGK Utbygging har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Gullbergelva kraftverk i Åfjord kommune. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 197,6 meter og vil ha en nominell ytelse på 3324 kVA. Kraftverket skal idriftsettes sommeren 2023. Les mer …
Page 1 of 5
1 2 3 5