Nyheter

1. februar 2022 - Håfoss kraftverk i Etne kommune for SKL AS ble idriftsatt i uke 3. Francis-turbinene har en nominell effekt på henholdsvis 3330 kVA og 6660 kVA, og utnytter en fallhøyde på 61 meter. Les mer …
11. januar 2022 - NGK Utbygging AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Øvre Kvemma kraftverk i Lærdal kommune. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 352 meter og vil ha en nominell ytelse på 9650 kVA. Kraftverket skal idriftsettes våren 2023 Les mer …
3. november 2021 - Istad Kraft AS har signert avtale med Spetals Verk vedrørende modernisering av kontrollanlegget på Istad kraftverk aggregat 2. Oppgraderingen gjennomføres vinteren 2022. Les mer …
25. oktober 2021 - Reinåa kraftverk i  Meråker kommune for Clemens Kraft AS ble idriftsatt i uke 41. Pelton-turbinen på 6031 kVA utnytter en fallhøyde på 331,7 meter. Les mer …
4. oktober 2021 - Fosseteigen kraftverk i Lærdal kommune for Kubelda Kraft AS ble idriftsatt i uke 38. Kraftverket består av en Francis-turbin på 4715 kVA og en Pelton-turbin på 2337 kVA. Anlegget har en nomunell fallhøyde på 136,3 meter. Les mer …
19. august 2021 - Tinfos Entreprenør AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Flateland kraftverk i Birkeland kommune. Francis-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 148,7 meter og vil ha en nominell ytelse på 9990 kVA. Kraftverket skal idriftsettes våren 2024. Les mer …
Page 2 of 5
1 2 3 4 5