Nyheter

20. april 2023 - Sognekraft har signerte kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av Pelton turbiner til Feios kraftverk i Vik kommune. Peltonturbinene (2 stk) skal utnytte en netto fallhøyde på 430 meter hvor hvert aggregat vil få en ytelse på 15.3MW. Totalt for begge aggregatene 30.6 MW. Leveransen inkluderer to like Pelton turbiner med løpehjul, injektorer, deflektorsystem, hovedventiler […] Les mer …
20. april 2023 - Forte Vannkraft har signerte kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av komplett elektromekanisk utrustning, inklusive generator, til Småvoll kraftverk i Sunndal kommune. Peltonturbinene (2 stk) skal utnytte en netto fallhøyde på 665 meter hvor hvert aggregat vil få en ytelse på 9190 KVA, totalt for begge aggregatene 18380 KVA. Kraftverket skal idriftsettes vinteren 2025. Les mer …
20. april 2023 - Forte Vannkraft har signerte kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av komplett elektromekanisk utrustning, inklusive generator, til Dagsvikelva kraftverk i Leirfjord kommune. Peltonturbinen skal utnytte en netto fallhøyde på 131 meter hvor aggregatet vil få en ytelse på 2580 kVA. Kraftverket skal idriftsettes sommeren 2024. Les mer …
20. april 2023 - Forte Vannkraft har signerte kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av komplett elektromekanisk utrustning, inklusive generator, til Å-Tverrelva kraftverk i Førde kommune. Peltonturbinen skal utnytte en netto fallhøyde på 620 meter hvor aggregatet vil få en  ytelse på 7345 kVA. Kraftverket skal idriftsettes høsten/ vinteren 2024. Les mer …
20. april 2023 - Spetals Verk idriftsatte i april 2 stk nye Pelton løpehjul til Befring kraftverk. Løpehjulene er utført etter det skreddesydde prinsippet som CommanBlade teknologien besørger. Les mer …
20. april 2023 - Firma Albert Collett har signert avtale med Spetals Verk vedrørende modernisering av kontrollanlegg på Ulefoss kraftverk. Oppgraderingen gjennomføres i løpet 2023. Les mer …
20. april 2023 - I januar i år signerte Modal Kraftlag AS avtale med Spetals Verk vedrørende modernisering av kontrollanlegg til Hellandsfoss kraftverk. Oppgraderingen gjennomføres i løpet av 2023. Les mer …
20. april 2023 - I mars 2023 ble nytt kontrollanlegg installert og idriftsatt i Grytåga kraftverk. Nye moderne grensesnitt og funksjoner ble implementert og skreddersydd til kraftverket. I tillegg ble alle tilhørende seks injektorer modernisert og rustet opp i vårt verksted på Kongsinger. Les mer …
14. desember 2022 - Befring Kraft AS (Cadre AS) har signert avtale med Spetals Verk vedrørende leveranse av 2 stk nye løpehjul til Befring kraftverk. Oppgraderingen gjennomføres vinteren 2023. Les mer …
14. desember 2022 - Grytåga Settefisk AS har signert avtale med Spetals Verk vedrørende modernisering av kontrollanlegg på Grytåga kraftverk. Oppgraderingen gjennomføres vinteren 2023. Les mer …
Page 2 of 8
1 2 3 4 8