Nyheter

16. mars 2022 - NGK Utbygging har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Gullbergelva kraftverk i Åfjord kommune. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 197,6 meter og vil ha en nominell ytelse på 3324 kVA. Kraftverket skal idriftsettes sommeren 2023. Les mer …
3. februar 2022 - Eviny Fornybar AS har signert kontrakt med Spetals verk vedrørende mekanisk oppgradering av Nedre Svultingen kraftverk i Hyllestad kommune. Leveransen består av oppgradering av 2 stk doble Francis-turbiner med mekanisk tilbehør. Kraftverket skal idriftsettes våren 2023. Les mer …
1. februar 2022 - Håfoss kraftverk i Etne kommune for SKL AS ble idriftsatt i uke 3. Francis-turbinene har en nominell effekt på henholdsvis 3330 kVA og 6660 kVA, og utnytter en fallhøyde på 61 meter. Les mer …
11. januar 2022 - NGK Utbygging AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Øvre Kvemma kraftverk i Lærdal kommune. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 352 meter og vil ha en nominell ytelse på 9650 kVA. Kraftverket skal idriftsettes våren 2023 Les mer …
3. november 2021 - Istad Kraft AS har signert avtale med Spetals Verk vedrørende modernisering av kontrollanlegget på Istad kraftverk aggregat 2. Oppgraderingen gjennomføres vinteren 2022. Les mer …
Page 3 of 7
1 2 3 4 5 7