Nyheter

16. november 2020 - Bordalselva kraftverk i Molde kommune for Norsk Grønnkraft Utbygging AS ble idriftsatt i uke 46. Pelton-turbinen på 2446 kVA utnytter en fallhøyde på 283 meter. Les mer …
13. november 2020 - Kvikraft AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Kleivan kraftverk i Kvinesdal kommune. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 219 meter og vil ha en nominell ytelse på 1924 kVA. Kraftverket skal idriftsettes høsten 2021. Les mer …
6. november 2020 - Breivikelva kraft AS (Forte Vannkraft AS) har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Breivikelva kraftverk i Gildeskål kommune. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 235 meter og vil ha en nominell ytelse på 4210 kVA. Les mer …
6. november 2020 - Tindåga kraft AS (Forte Vannkraft AS) har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Tindåga kraftverk i Gildeskål kommune. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 283 meter og vil ha en nominell ytelse på 3347 kVA. Les mer …
16. september 2020 - SKL AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Håfoss kraftverk i Etne kommune. Francis-turbinene skal utnytte en fallhøyde på 61 meter og vil ha en nominell ytelse på på henholdsvis 3330 kVA og 6660 kVA. Kraftverket skal idriftsettes høsten 2021. Les mer …
16. september 2020 - Nesset Kraft AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende oppgradering av turbinstyring for Meisal kraftverk i Nesset kommune. Pelton-turbinen med 2-stråler har en nominell ytelse på 4100kW. Oppgraderingen utføres vinteren 2021. Les mer …
24. august 2020 - Sjøfossen kraftverk i Gildeskål kommune for SKS Produksjon AS ble idriftsatt i uke 34. Francis-turbinene har en nominell effekt på 2 x 4000 kVA, og utnytter en fallhøyde på 55 meter. Les mer …
10. juni 2020 - Gudåa kraftverk i Meråker kommune for Clemens Kraft AS ble idriftsatt i uke 23. Pelton-turbinen på 5550kVA  utnytter en fallhøyde på 238 meter. Les mer …
15. mai 2020 - Skeidsflåten kraftverk i Sogndal kommune for FORTE Vannkraft AS (OBOS Energi AS) ble ble idriftsatt i uke 19. Francis-turbinene har en nominell effekt på henholdsvis 1750 kVA og 3500 kVA , og utnytter en fallhøyde på 83 meter. Les mer …
Page 3 of 4
1 2 3 4