Nyheter

6. juli 2021 - Mordøla Kraft AS (Forte Vannkraft) har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Mordøla kraftverk i Luster kommune. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 369 meter og vil ha en nominell utnyttelse på 5940 kVA. Kraftverket skal idriftsettes høsten 2022. Les mer …
23. juni 2021 - Øvre Storelvi Kraft AS (Forte Vannkraft) har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Øvre Storelvi kraftverk i Luster kommune. Kapland-turbinene skal utnytte en fallhøyde på 22,5 meter og vil ha en nominell ytelse pr aggregat på 2860 kVA. Kraftverket skal idriftsettes våren 2023. Les mer …
19. juni 2021 - Hinøgla kraftverk i Nord-Fron kommune for NGK Utbygging AS (utbygd for Hafslund Eco) ble idriftsatt i uke 18. Francis-turbinen på 3600 kVA utnytter en fallhøyde på 88 meter. Les mer …
1. juni 2021 - Meisal kraftverk i Molde kommune for Istad Kraft AS ble idriftsatt i uke 21. Spetals Verk har levert oppgradering av trykkoljeanlegget, kjøleanlegget og turbinstyringen. Pelton-turbinen har en nominell ytelse på 4100 kW. Les mer …
4. mai 2021 - Nedre Tessa kraftverk i Vågå kommune for Eidefoss Vannkraft AS ble idriftsatt i uke 16. Francis-turbinen på 9900 kVA utnytter en fallhøyde på 142 meter. Les mer …
23. mars 2021 - NGK Utbygging AS har signert avtale med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Husvollåe kraftverk i Tinn kommune. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 246 meter og vil ha en nominell utnyttelse på 6812 kVA. Kraftverket skal idriftsettes høsten 2022. Les mer …
11. mars 2021 - Dyrdalselva kraftverk for Dyrdal Kraft AS (Forte Vannkraft AS) i Høyanger kommune ble idriftsatt i uke 9. Pelton-Turbinen på 3791 kVA utnytter en fallhøyde på 219 meter. Les mer …
11. mars 2021 - Røvassåga Kraftverk AS (NGK Utbygging AS) har signert avtale med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Røvassåga kraftverk i Rana kommune. Pelton-Turbinen skal utnytte en fallhøyde på 137 meter  og vil ha en nominell utnyttelse på 8071 kVA. Kraftverket skal idriftsettes sommeren 2022. Les mer …
25. februar 2021 - Veiski kraftverk i Sørfold kommune for NGK Utbygging AS ble idriftsatt i uke 7. Francis-turbinen på 7434 kVA  utnytter en fallhøyde på 120 meter. Les mer …
21. desember 2020 - Teigdalskraft AS (NGK Utbygging) har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Bjørndalen kraftverk i Voss kommune. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 163 meter og vil ha en nominell ytelse på 2606 kVA. Kraftverket skal idriftsettes vinteren 2022. Les mer …
Page 3 of 5
1 2 3 4 5