Nyheter

15. november 2022 - Vest-Telemark Kraftlag AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Nye Gjøv kraftverk i Fyresdal kommune. Francis-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 62,8 meter og vil ha en nominell ytelse på 1100 kVA. Kraftverket skal idriftsettes høsten 2023. Les mer …
27. september 2022 - Forte Vannkraft har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av komplett elektromekanisk utrustning, inklusive generator, til Ervikselva kraftverk i Førde kommune. Peltonturbinen skal utnytte en netto fallhøyde på 170 meter hvor aggregatet vil få en nominell ytelse på 6400 kVA. Kraftverket skal idriftsettes høsten/ vinteren 2023/2024. Les mer …
27. september 2022 - Forte Vannkraft har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av komplett elektromekanisk utrustning, inklusive generator, til Gjemlestad kraftverk i Kvinesdal kommune. De to Francis turbinene skal utnytte en netto fallhøyde på 42 meter, der total nominell ytelse for aggregatene vil være  7200 kVA. Kraftverket skal idriftsettes vinteren 2024. Les mer …
8. juli 2022 - Håra Kraft AS har signert avtale med Spetals Verk vedrørende modernisering av kontrollanlegg på Håra kraftverk. Oppgraderingen gjennomføres vinteren 2023. Les mer …
29. juni 2022 - Firma Albert Collett har signert avtale med Spetals Verk vedrørende modernisering av kontrollanlegg på Liavatn kraftverk. Oppgraderingen gjennomføres høsten 2022. Les mer …
29. juni 2022 - Mork kraftverk i Lærdal kommune for NGK Utbygging AS ble idriftsatt i uke 25. Pelton-turbinen på 9990 kVA utnytter en fallhøyde på 226 meter. Les mer …
7. juni 2022 - Bulko kraft AS har signert avtale med Spetals Verk vedrørende modernisering av kontrollanlegg på Bulko kraftverk. Oppgraderingen gjennomføres høsten 2022. Les mer …
7. juni 2022 - Husvollåe kraftverk i Tinn kommune ble idriftsatt i uke 21. Peltonturbinen, inkludert en komplett elektromekanisk leveranse, yter 6812 KVA med en fallhøyde på 246 meter. Aggregatet er levert til NGK Utbygging AS Les mer …
7. juni 2022 - Tynjadalen kraftverk i Lærdal kommune ble idriftsatt i uke 19. Peltonturbinen, inkludert en komplett elektromekanisk leveranse, yter 9990 KVA med en fallhøyde på 340 meter. Aggregatet er levert til Kuvelda Kraft AS. Les mer …
12. mai 2022 - Hydro Energi AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av turbinteknisk utrustning, inklusive generator, til Maudal Øvre kraftverk i Gjesdal kommune. Pelton-turbinen skal utnytte en netto fallhøyde på 257 meter hvor aggregatet vil få en nominell ytelse på 9990 kVA. Kraftverket skal idriftsettes sommeren 2023. Les mer …
Page 3 of 8
1 2 3 4 5 8