Nyheter

3. november 2021 - Istad Kraft AS har signert avtale med Spetals Verk vedrørende modernisering av kontrollanlegget på Istad kraftverk aggregat 2. Oppgraderingen gjennomføres vinteren 2022. Les mer …
25. oktober 2021 - Reinåa kraftverk i  Meråker kommune for Clemens Kraft AS ble idriftsatt i uke 41. Pelton-turbinen på 6031 kVA utnytter en fallhøyde på 331,7 meter. Les mer …
4. oktober 2021 - Fosseteigen kraftverk i Lærdal kommune for Kubelda Kraft AS ble idriftsatt i uke 38. Kraftverket består av en Francis-turbin på 4715 kVA og en Pelton-turbin på 2337 kVA. Anlegget har en nomunell fallhøyde på 136,3 meter. Les mer …
19. august 2021 - Tinfos Entreprenør AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Flateland kraftverk i Birkeland kommune. Francis-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 148,7 meter og vil ha en nominell ytelse på 9990 kVA. Kraftverket skal idriftsettes våren 2024. Les mer …
6. juli 2021 - Mordøla Kraft AS (Forte Vannkraft) har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Mordøla kraftverk i Luster kommune. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 369 meter og vil ha en nominell utnyttelse på 5940 kVA. Kraftverket skal idriftsettes høsten 2022. Les mer …
23. juni 2021 - Øvre Storelvi Kraft AS (Forte Vannkraft) har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Øvre Storelvi kraftverk i Luster kommune. Kapland-turbinene skal utnytte en fallhøyde på 22,5 meter og vil ha en nominell ytelse pr aggregat på 2860 kVA. Kraftverket skal idriftsettes våren 2023. Les mer …
19. juni 2021 - Hinøgla kraftverk i Nord-Fron kommune for NGK Utbygging AS (utbygd for Hafslund Eco) ble idriftsatt i uke 18. Francis-turbinen på 3600 kVA utnytter en fallhøyde på 88 meter. Les mer …
1. juni 2021 - Meisal kraftverk i Molde kommune for Istad Kraft AS ble idriftsatt i uke 21. Spetals Verk har levert oppgradering av trykkoljeanlegget, kjøleanlegget og turbinstyringen. Pelton-turbinen har en nominell ytelse på 4100 kW. Les mer …
4. mai 2021 - Nedre Tessa kraftverk i Vågå kommune for Eidefoss Vannkraft AS ble idriftsatt i uke 16. Francis-turbinen på 9900 kVA utnytter en fallhøyde på 142 meter. Les mer …
Page 3 of 6
1 2 3 4 5 6