Nyheter

2. april 2020 - Kuvelda Kraft AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranser av komplett elektromekanisk utrustning for to aggregat på Fosseteigen kraftverk i Lærdal kommune. I tillegg inneholder leveransen noe utstyr for vannvei og inntak. Francis-turbinen vil ha en nominell ytelse på 4281 kW. Pelton-turbinen vil ha en nominell ytelse på 2108 kW. Begge aggregat utnytter […] Les mer …
2. april 2020 - Kuvelda Kraft AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranser av komplett elektromekanisk utrustning til Tynjadalen kraftverk i Lærdal kommune. I tillegg inneholder leveransen noe utstyr til vannvei og inntak. Pelton-turbinen med 6-stråler skal utnytte en fallhøyde på 339,5 meter og vil ha en nominell ytelse på 9744 kW. Kraftverket skal idriftsettes høsten 2021. Les mer …
2. april 2020 - Vi ønsker Jon Harald Skaare velkommen til oss fom. 1 april 2020. Jon Harald er utdannet sivilingeniør og har 6 års fartstid i Norsk Vannkraft igjennom sitt arbeidsforhold hos Hymatek Controls AS. Jon Harald vil i første rekke arbeide innenfor kontroll- og styringssystemer med fokus på hydraulikk og idriftsettelser av våre leveranser. Videre vil han […] Les mer …
19. mars 2020 - NGK Utbygging har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranser av elektromekanisk utrustning til Hinøgla kraftverk i Nord-Fron kommune. Francis-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 88 meter og vil ha en nominell ytelse på 3600 kVA. Kraftverket skal idriftsettes våren 2021. Les mer …
19. januar 2020 - AS Eidefoss har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende oppgradering av det ene aggregatet på Nedre Tessa kraftverk. Oppgraderingen av Francis-turbinen på 9900 kVA omfatter komplett ny el.mek. leveranse. Oppgraderingen gjennomføres høsten 2020. Les mer …
Page 4 of 4
1 2 3 4