Nyheter

12. mai 2022 - Hydro Energi AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av turbinteknisk utrustning, inklusive generator, til Maudal Nedre kraftverk i Gjesdal kommune. Francis- turinen skal utnytte en netto fallhøyde på 289 meter hvor aggregatet vil få en nominell ytelse på 9990 kVA. Kraftverket skal idriftsettes sommeren 2024. Les mer …
16. mars 2022 - NGK Utbygging har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Gullbergelva kraftverk i Åfjord kommune. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 197,6 meter og vil ha en nominell ytelse på 3324 kVA. Kraftverket skal idriftsettes sommeren 2023. Les mer …
3. februar 2022 - Eviny Fornybar AS har signert kontrakt med Spetals verk vedrørende mekanisk oppgradering av Nedre Svultingen kraftverk i Hyllestad kommune. Leveransen består av oppgradering av 2 stk doble Francis-turbiner med mekanisk tilbehør. Kraftverket skal idriftsettes våren 2023. Les mer …
1. februar 2022 - Håfoss kraftverk i Etne kommune for SKL AS ble idriftsatt i uke 3. Francis-turbinene har en nominell effekt på henholdsvis 3330 kVA og 6660 kVA, og utnytter en fallhøyde på 61 meter. Les mer …
11. januar 2022 - NGK Utbygging AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Øvre Kvemma kraftverk i Lærdal kommune. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 352 meter og vil ha en nominell ytelse på 9650 kVA. Kraftverket skal idriftsettes våren 2023 Les mer …
Page 4 of 8
1 2 3 4 5 6 8