Nyheter

25. februar 2021 - Veiski kraftverk i Sørfold kommune for NGK Utbygging AS ble idriftsatt i uke 7. Francis-turbinen på 7434 kVA  utnytter en fallhøyde på 120 meter. Les mer …
21. desember 2020 - Teigdalskraft AS (NGK Utbygging) har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Bjørndalen kraftverk i Voss kommune. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 163 meter og vil ha en nominell ytelse på 2606 kVA. Kraftverket skal idriftsettes vinteren 2022. Les mer …
21. desember 2020 - Teigdalskraft AS (NGK Utbygging) har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Tverrelvi kraftverk i Voss kommune. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 469 meter og vil ha en nominell ytelse på 5222 kVA. Kraftverket skal idriftsettes vinteren 2022. Les mer …
21. desember 2020 - Tufteelva kraft AS (Forte Vannkraft) har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Tufteelva kraftverk i Ullensvang kommune. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 172 meter og vil ha en nominell ytelse på 7604 kVA. Kraftverket skal idriftsettes høsten 2022. Les mer …
16. november 2020 - Bordalselva kraftverk i Molde kommune for Norsk Grønnkraft Utbygging AS ble idriftsatt i uke 46. Pelton-turbinen på 2446 kVA utnytter en fallhøyde på 283 meter. Les mer …
13. november 2020 - Kvikraft AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Kleivan kraftverk i Kvinesdal kommune. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 219 meter og vil ha en nominell ytelse på 1924 kVA. Kraftverket skal idriftsettes høsten 2021. Les mer …
6. november 2020 - Breivikelva kraft AS (Forte Vannkraft AS) har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Breivikelva kraftverk i Gildeskål kommune. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 235 meter og vil ha en nominell ytelse på 4210 kVA. Les mer …
6. november 2020 - Tindåga kraft AS (Forte Vannkraft AS) har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Tindåga kraftverk i Gildeskål kommune. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 283 meter og vil ha en nominell ytelse på 3347 kVA. Les mer …
Page 5 of 7
1 3 4 5 6 7