Nyheter

19. januar 2020 - AS Eidefoss har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende oppgradering av det ene aggregatet på Nedre Tessa kraftverk. Oppgraderingen av Francis-turbinen på 9900 kVA omfatter komplett ny el.mek. leveranse. Oppgraderingen gjennomføres høsten 2020. Les mer …
Page 8 of 8
1 6 7 8