Nyheter

10. juni 2020 - Gudåa kraftverk i Meråker kommune for Clemens Kraft AS ble idriftsatt i uke 23. Pelton-turbinen på 5550kVA  utnytter en fallhøyde på 238 meter. Les mer …
15. mai 2020 - Skeidsflåten kraftverk i Sogndal kommune for FORTE Vannkraft AS (OBOS Energi AS) ble ble idriftsatt i uke 19. Francis-turbinene har en nominell effekt på henholdsvis 1750 kVA og 3500 kVA , og utnytter en fallhøyde på 83 meter. Les mer …
2. april 2020 - Kuvelda Kraft AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranser av komplett elektromekanisk utrustning for to aggregat på Fosseteigen kraftverk i Lærdal kommune. I tillegg inneholder leveransen noe utstyr for vannvei og inntak. Francis-turbinen vil ha en nominell ytelse på 4281 kW. Pelton-turbinen vil ha en nominell ytelse på 2108 kW. Begge aggregat utnytter […] Les mer …
2. april 2020 - Kuvelda Kraft AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranser av komplett elektromekanisk utrustning til Tynjadalen kraftverk i Lærdal kommune. I tillegg inneholder leveransen noe utstyr til vannvei og inntak. Pelton-turbinen med 6-stråler skal utnytte en fallhøyde på 339,5 meter og vil ha en nominell ytelse på 9744 kW. Kraftverket skal idriftsettes høsten 2021. Les mer …
2. april 2020 - Vi ønsker Jon Harald Skaare velkommen til oss fom. 1 april 2020. Jon Harald er utdannet sivilingeniør og har 6 års fartstid i Norsk Vannkraft igjennom sitt arbeidsforhold hos Hymatek Controls AS. Jon Harald vil i første rekke arbeide innenfor kontroll- og styringssystemer med fokus på hydraulikk og idriftsettelser av våre leveranser. Videre vil han […] Les mer …
19. mars 2020 - NGK Utbygging har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranser av elektromekanisk utrustning til Hinøgla kraftverk i Nord-Fron kommune. Francis-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 88 meter og vil ha en nominell ytelse på 3600 kVA. Kraftverket skal idriftsettes våren 2021. Les mer …
19. januar 2020 - AS Eidefoss har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende oppgradering av det ene aggregatet på Nedre Tessa kraftverk. Oppgraderingen av Francis-turbinen på 9900 kVA omfatter komplett ny el.mek. leveranse. Oppgraderingen gjennomføres høsten 2020. Les mer …
Page 7 of 7
1 5 6 7